Smaka Sverige

Lennart Karlsson, SLU. Foto: Jordbruksverket

Film: Modern växtförädling av kultursorterna

Ett aktivt arbete med spannmål och kultursorter tillför helt andra kvaliteter. Det menar Lennart Karlsson, SLU, som samtalar med Hans Naess kring hur kultursorterna kan bidra till ett hållbarare produktionssystem.

Uppdaterad 27 januari 2015