Smaka Sverige

Åsa Öström, Johan Widing, Jakob Holmström och Hans Naess. Foto: Jordbruksverket

Film: Bevarandet av våra hotade lantraser

Kan våra hotade lantraser överleva om vi äter upp dem? Alla svenska lantraser är hotade, vissa mer än andra. Att prata om dem är att återupptäcka en del av vårt arv.

Åsa Öström, Johan Widing, Jakob Holmström och Hans Naess samtalar om just detta.

Uppdaterad 27 januari 2015