Smaka Sverige

Till gruppen allmogekor hör bland annat vänekon. Foto: Urban Wigert

Allmogekor

Fram till 1992 trodde man att rödkulla och fjällrasen var de enda resterna av de äldre lantraskorna. Det visade sig inte stämma.

På en del gårdar hade det mot alla odds blivit kvar ursprungliga allmogekor. I Västergötland, Blekinge och Bohuslän hittades raserna som fått namnen väneko, ringamålako och bohuskulla. Bohuskulla är en variant av fjällkon. Vänekon utgör en rest av den sydsvenska behornade boskap som funnits där. I ringamålakorna finns rester av både gammal röd och vit svensk boskap och rödbrokig svensk boskap. Allmogekorna är lättrörliga, spänstiga och goda fodersökare. De passar bra på bete i känsliga marker som till exempel i naturreservat, men också som hushållskor.

Uppdaterad 13 januari 2015