Smaka Sverige

Riksarkivet och landsarkiven

Det gamla riksarkivet på Riddarholmen. Foto: Dan Hansson/TT

Kategori

Arkiv, museér och bibliotek

Riksarkivet är den nationella myndighet som samlar ett stort antal arkivdokument från medeltiden och framåt.

Innehållen i de olika arkiven är tämligen varierat. Till stor hjälp är den gemensamma databas som riksarkivet delar med landsarkiven och övriga stora arkiv, NAD (Nationella Arkivdatabasen). NADlänk till annan webbplats tillhandahåller ett nationellt arkivbildarregister med arkivhänvisningar, register över arkivinstitutioner med kontaktuppgifter samt hjälpdatabaser för topografisk indelning och förvaltningshistorik. I NAD på internet finns arkivförteckningar från Riksarkivets arkivinstitutioner (Riksarkivet, Krigsarkivet och landsarkiven).

NAD samlar följande arkiv:

  • Riksarkivet (omfattar arkiv av nationellt intresse, till exempel det medeltida arkivet och från Stockholms län). http://riksarkivet.selänk till annan webbplats
  • Krigsarkivet – det svenska försvarets arkiv i Riksarkivet. Här bevaras militära handlingar från slutet av 1500-talet fram till idag. En särskild stolthet är samlingarna av historiska kartor. Krigsarkivet ligger i Stockholm. http://riksarkivet.se/krigsarkivetlänk till annan webbplats
  • Landsarkivet i Göteborg (omfattar arkiv från Västra Götalands län) http://riksarkivet.se/goteborglänk till annan webbplats
  • Landsarkivet i Härnösand (omfattar arkiv från Gävleborgs, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län) http://riksarkivet.se/harnosandlänk till annan webbplats
  • Landsarkivet i Lund (omfattar arkiv från Blekinge, Halland och Skåne län) http://riksarkivet.se/lundlänk till annan webbplats
  • Landsarkivet i Uppsala (omfattar arkiv från Uppsala, Södermanlands, Örebro, Västmanlands och Dalarnas län) http://riksarkivet.se/uppsalalänk till annan webbplats
  • Landsarkivet i Vadstena (omfattar arkiv från Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs och Kalmar län) http://riksarkivet.se/vadstenalänk till annan webbplats
  • Landsarkivet i Visby (omfattar arkiv från Gotlands län) http://riksarkivet.se/visbylänk till annan webbplats
  • Landsarkivet i Östersund (omfattar arkiv från Jämtlands län) http://riksarkivet.se/ostersundlänk till annan webbplats
  • Slottsarkivet. (ligger i kungliga slottet i Stockholm och omfattar arkiven från hovmyndigheterna, de kungliga slotten, Djurgårdsförvaltningen samt andra samlingar som rör kungliga personer). https://riksarkivet.se/slottsarkivetlänk till annan webbplatsDet finns ett stort antal dokument av värde för en vidare inventering av maten och matkulturen i landet. Som exempel kan nämnas att en sökning på ordet ”recept” gav ett utslag på 339 träffar och en sökning på ordet livsmedel gav 50768 träffar.

På landsarkiven finns också referenslitteratur som kan vara av stort värde.

Skribent

Håkan Jönsson, etnolog vid Lunds Universitet

Paulina Rytkönen, docent i ekonomisk historia vid Södertörns högskola

Uppdaterad 21 januari 2015