Smaka Sverige

Project Runeberg

Äldre nordisk litteratur digitaliseras i project Runeberg. Foto: Jenny Lindberg/Smålandsbilder

Kategori

Arkiv, museér och bibliotek

Project Runeberg är en ideell internetsatsning för digitalisering av äldre nordisk litteratur där författarens copyright har gått ut.

Verken finns i en databas och är fritt tillgängliga. Det går att läsa på internet men man kan tyvärr inte ladda ner texterna. Antalet böcker om mat och dryck är begränsat, men några verk som är av allmänt intresse är till exempel Nordisk Familjebok, äldre upplaga där fakta om många olika företeelser och även produktbeskrivningar kan hittas.

På projektets hemsida kan du läsa mer om satsningen.länk till annan webbplats

Skribent

Håkan Jönsson, etnolog vid Lunds Universitet

Paulina Rytkönen, docent i ekonomisk historia vid Södertörns högskola

Uppdaterad 21 januari 2015