Smaka Sverige

Nordiska museet

Flygbild över Nordiska museet på Djurgården. Foto: Bertil Ericsson/TT

Kategori

Frågelistor

Landskap

SödermanlandMed hjälp av frågelistorlänk till annan webbplats kan man få en unik historisk inblick i människors arbete, vardagsliv och högtider. Hundratals frågelistor innehåller text, teckningar och fotografier om mat, måltid eller högtider och festseder.

Frågeformulär har i över hundra år skickats ut av dialekt- och ortnamnsarkiven, folklivsarkivet och Nordiska museet  till personer, så kallade meddelare, som åtagit sig uppgiften att svara på de frågor som ställts. I många fall är det meddelarens personliga uppgifter som dokumenteras i frågelistorna.

Nordiska museet i Stockholm har i sitt arkiv unika samlingar av uppteckningar, svar på frågelistor, arbetarminnen och andra självbiografier, dagböcker, kassaböcker och brev. Arbetet med frågelistorna startade 1928 och syftet var då att dokumentera den försvinnande allmogekulturen. Museet har utgivit en bibliografi med en förteckning av de frågelistor som använts och en förklaring till vad frågelistor är:

Österman Annika. 1991. Människors egen historia. Om Nordiska Museets frågelistor. Uddevalla: Nordiska Museet. 

Frågelistorna har besvarats av ett nät av fasta meddelare från hela landet. Dessa ortsmeddelare rekryterats bland personer med särskilda kunskaper om bygdens traditioner och historia. Meddelarstaben har sedan successivt bytts ut. För rekvirering av svar på frågelistor, kontakta Nordiska museet. 

Frågelistor om matkultur, högtider och matfester

Nr, ämne (författarsignatur), antal svar, år

3 Matberedning och måltidsseder (GB,SS) 718 1928*

8 Jordbruk (GB,SS) 120 1928

13 Jul (LH,OB) 47 1929

15 Från Lucia till 20-dag Knut (LH,OB) 319 1929*

16 Ystning (OB) 191 1929*

21 Åkerns beredning (OB) 564 1930*

25 Fiske (EK) 111 1930*

27 Sådd och sättning (OB,SE) 313 1930*

28 Skörd (OB,SE) 422 1930*

29 Friargåvor (SS) 120 1930*

30 Husdjurens skydd och sjukdomar (LB,OB) 311 1930*

35 Slakt (OB) 258 1931*

41 Sädens torkning och inbärgning (OB) 292 1931*

42 Tröskning och sädesrensning (OB) 393 1931*

45 Marknader och marknadsresor (JG) 245 1933*

48 Västgötarnas handel. I (IV) 64 1933*

49 Västgötarnas handel. II (IV) 82 1933

50 Torkhus (OB,SE) 219 1933

60 Boskapsskötsel (JG,MR) 350 1941

65 Spisar (OB,SE) 135 1936*

68 Ärtodling (OB) 161 1937

70 Fiske (ANE) 348 1938

72 Kalendern och dess märkesdagar (SS) 147 1943

73 Nödår (ELg,MR) 180 1943

85 Tunnbröd (MH,OB) 111 1938

87 Jakt och djurfänge (ANE) 285 1938

88 Gåsavel (SS) 113 1939*

105 Getavel (MR) 124 1947

106 Hästen (MR) 156 1947

107 Dragoxar (JG,MR) 215 1941

108 Benrör i hygieniskt och medicinskt bruk. (Lapsk frågelista nr 3) (EM) 22 1941

109 Torghandel (JG,MR) 105 1942

110 Dansplatser (MR) 242 1941*

111 Danser (MR) 318 1941*

112 Långdans (MR) 91 1941*

113 Spelmän (MR) 185 1941

114 Övernaturlig dans och musik (MR) 84 1941*

115 Halmflätning (MR) 54 1941

116 Renskötsel. (Lapsk frågelista nr 4) (EM) 33 1941

117 Samernas byggnader. (Lapsk frågelista nr 5) (EM) 61 1942

118 Fabriksarbetare (CMB) 13 1942

119 Körkäppar. (Lapsk frågelista nr 6) (EM) 30 1943

122 Marknadsnöjen och kringförda sevärdheter (ASe,MR) 102 1944

145 Fisk som föda (AMN) 170 1948

148 Biskötsel (IT) 39 1949

149 Svinavel (IT) 41 1949

151 Vete (FL) 67 1949

154 Brännvin (IT) 21 1951

155 Växtföljden i jordbruket (FL) 52 1951

161 Fångstgropar. (Lapsk frågelista nr 10) (EM) 22 1953

164 Torkning av säd på åkern (EL) 94 1956

167 Födelsedags- och namnsdagsfirande (BAH, MR) 108 1958

185 Hälsingeböndernas marknadsfärder (IS) 9 1965

186 Kaffe, te och choklad (AÖ,MO) 335 1965

197 Hårt bröd (AR) 172 1972

208 Mathållning (MO) 197 1981

233 Nu är det jul igen 2004

236 Alkoholen i mitt liv 2007

240 Naturen för mig 2010

Beredning av livsmedel

Vid en närmare genomgång av frågelistorna på Nordiska Museet har följande visat sig ha direkt relevans för beredning av livsmedel.

NM 3. Matberedning och måltidsseder

Serien innehåller beskrivningar om matberedning, mattraditioner och vardagsliv i relation till mat. Mycket matberedning. Innehåller 718 svar. Svarets diarienummer. Landskap, Socken/ort. Namn på respondent, respondentens bostadsort.

NM 16 Ystning

Innehåller beskrivningar över ystningsrecept i olika landskap. 2 band fyra pärmar. Organiserat enligt svarets diarienummer. Landskap, Socken/ort. Namn på respondent, respondentens bostadsort.

NM 58. Mältning och brygd.

Serien innehåller dylika beskrivningar om hur man bryggde och mältade, beskrivningar av tillvägagångssätt, recept, mm. Innehåller även historier. 4 band, 6 pärmar. Organiserat enligt svarets diarienummer. Landskap, Socken/ort. Namn på respondent, respondentens bostadsort.

NM 85. Tunnbröd.

Innehåller recept och beskrivningar på bakning av tunnbröd, inklusive don och platser. Vissa omfattar även en del bilder, vilka förvaras separat i originaldokumenten. 2 band 3 pärmar. Organiserat enligt svarets diarienummer. Landskap, Socken/ort. Namn på respondent, respondentens bostadsort.

NM 154 Brännvin

Innehåller produktionsbeskrivningar, men också tidningsurklipp och diverse synpunkter om alkoholen. En volym och en pärm. Organiserat enligt svarets diarienummer. Landskap, Socken/ort. Namn på respondent, respondentens bostadsort. En volym och en pärm.

Sp 184. Brännvinskryddor

Innehåller både berättelser om vilka kryddor som kunde användas och om platser och människor. Har vissa beskrivningar över andra drycker. Både recept och kulturhistoriskt. Organiserat enligt svarets diarienummer. Landskap, Socken/ort. Namn på respondent, respondentens bostadsort.

Sp. 38 Ostkaka

Innehåller tillredningsrecept på ostkaka från hela landet. Omfattar även en del fotografier (negativ) och filmer som finns i arkivets ägo. Två band, 3 pärmar. Organiserat enligt svarets diarienummer. Landskap, Socken/ort. Namn på respondent, respondentens bostadsort.

Sp. 66 Gamla bakningsmetoder.

Innehåller recept och tillredningsmetoder. 1 volym, 1 pärm. Organiserat enligt svarets diarienummer. Landskap, Socken/ort. Namn på respondent, respondentens bostadsort.

Sp 77. Julbröd

Innehåller beskrivningar om vad som åts, men också vilka bröd som bakades, vissa innehåller recept eller grova beskrivningar över recept. Ligger i original därför finns bilder med. Breven är avskrivna på maskin. Organiserat enligt svarets diarienummer. Landskap, Socken/ort. Namn på respondent, respondentens bostadsort.

Sp 98. Pors och humle för bryggd

Innehåller beskrivningar över förekomster av pors och humle, dess användningsområde samt i mindre utsträckning vilka drickor som framställdes och konsumerades. I huvudsak söder om Hälsingland/Dalarna. 1 volym, 1 pärm. Organiserat enligt svarets diarienummer. Landskap, Socken/ort. Namn på respondent, respondentens bostadsort.

Sp. 183 Punsch.

Innehåller några recept och beskrivning över hur det konsumerades och av vem. 1 volym, 1 pärm. Organiserat enligt svarets diarienummer. Landskap, Socken/ort. Namn på respondent, respondentens bostadsort.

ULMA 16. Brödet och dess tillredning

Innehåller bakrecept och berättelser om olika sätt att baka i olika delar av landet. Endast en volym och en pärm. Organiserat enligt svarets diarienummer. Landskap, Socken/ort. Namn på respondent, respondentens bostadsort.

Ulma 1. Mjölkhushållning

Innehåller i mindre utsträckning recept och beredningsmetoder men den omfattar också historier om hela mjölkhanteringen, ritningar av arbetsredskap, mm. Många bilder och i originalet flera foton bland annat original tagna av Gustav Ränk. Organiserat enligt svarets diarienummer. Landskap, Socken/ort. Namn på respondent, respondentens bostadsort.

Uppdaterad 28 januari 2015