Smaka Sverige

Nordiska Museet

Nordiska museet. Foto: Emma Fredriksson/Nordiska museet

Kategori

Arkiv, museér och bibliotek

I arkivet finns unika samlingar av uppteckningar, svar på frågelistorlänk till annan webbplats, arbetarminnen och andra självbiografier, dagböcker, kassaböcker och brev. Även originalmanuskripten till Strindbergs Fröken Julie och Carl Jonas Love Almqvists sena skrifter finns här.

Arkivhandlingar och dokument

Det är inte helt enkelt att söka i Nordiska museets arkiv och det går inte heller att få en överblick över det som finns i arkivet via internet. Detta beror på att arkivets material har hanterats och registrerats av många olika personer. Ett besök i arkivet är att rekommendera för att underlätta sökningen.

Bibliotek

Nordiska museets bibliotek är sedan 1890 ett vetenskapligt specialbibliotek. Innehållet omfattar verk om svensk kulturhistoria från 1500-talet till idag. I samlingarna finns närmare 4 000 hyllmeter av böcker, tidskrifter, kataloger, broschyrer och varukataloger. Ett stort antal titlar är böcker och andra skrifter om mat och matkultur. Biblioteket är öppet såväl för forskare och studenter som för allmänheten.

Bibliotekets samlingar

Samlingarna nås till största delen via webbkatalogen SAGA och i den nationella biblioteksdatabasen LIBRISlänk till annan webbplats. Det äldsta materialet är sökbart i den inskannade kortkatalogen. Även bibliotekets ämneskatalog, som förtecknar ett urval titlar och tidskriftsartiklar i bibliotekets samlingar under olika ämnesområden, är inskannad. Webbkatalogerna kompletteras löpande.

Biblioteket har tre elektroniska kataloger: Bibliotekskatalogen SAGAlänk till annan webbplats, Gamla bibliotekskatalogenlänk till annan webbplats och Gamla ämneskatalogenlänk till annan webbplats.

För den som vill ha hjälp att söka i Nordiska Museets arkiv och bibliotek finns en förteckning över olika klassificeringsord, samt en förklaring till vad dessa omfattar. Verket finns på museet och heter:

G:son Berg Kerstin. 1980. Översikt över kulturinventariet. Efter Outline of Cultural Materials, Utgiven av Human Relations Area Files, Inc. New Haven, USA. Stockholm: Nordiska Museet.

Museet har också utgivit två bibliografiska verk som förklarar vilka frågelistor och kulturhistoriska forskningsexpeditioner som genomförts, inklusive en förteckning av dessa, samt en förklaring till vad frågelistor och kulturhistoriska expeditioner ä:

Hammarlund-Larsson Cecilia och Palmqvist Lena (red) 1993. Kulturhistoriska Expeditioner. Nordiska Museets Fältarbeten 1888-1992, Uddevalla: Nordiska Museet.

Österman Annika. 1991. Människors egen historia. Om Nordiska Museets frågelistor. Uddevalla: Nordiska Museet.

Även originalmanuskripten till Strindbergs länk till annan webbplatsFröken Julielänk till annan webbplats och Carl Jonas Love Almqvistslänk till annan webbplats sena skrifter finns här.

Skribent

Håkan Jönsson, etnolog vid Lunds Universitet

Paulina Rytkönen, docent i ekonomisk historia vid Södertörns högskola

Uppdaterad 22 januari 2015