Smaka Sverige

Mer musslor åt folket

Grillade musslor. Foto: Christine Olsson

Kategori

Projekt­rapporter

Projektägare

Sveriges Skaldjurs­odlares Producent­organisation, Food & Health Concept Center

Musslor som livsmedel har stor potential som ett hållbart livsmedel för framtiden. Det är ett gott, nyttigt och miljövänligt livsmedel. I Sverige har vi goda förutsättningar för att odla musslor på västkusten, och produktionen kan flerfaldigas. Samtidigt saknar vi den musselätarkultur som stora delar av Kontinentaleuropa har. Syftet med förstudien har därför varit att kartlägga dagens situation och undersöka vilka möjligheter det finns att öka musselavsättningen. I Sverige produceras cirka 2200 ton blåmusslor per år, samtidigt som det importeras cirka 650 ton och exporteras cirka 300 ton.

Den konsumentundersökning som gjorts inom förstudien visar att 60 procent av Sveriges befolkning äter musslor regelbundet. 20 procent äter inte musslor av den enkla anledningen att de inte känner till musslor eller blivit introducerade till livsmedlet. Konsumenterna skulle köpa mer musslor om det vore mer lättillgängligt - t.ex. i vanliga matbutiker. 50 procent uppger också att det är troligt eller mycket troligt att de skulle köpa färska musslor i matbutiken om det fanns där. 15 procent säger att det är troligt eller mycket troligt att de skulle köpa musslor som färdigrätt om det fanns.

Av den genomförda förstudien kan man dra slutsatsen att det är nödvändigt med en ny förpackning för att komma ut i dagligvaruhandeln. Tillgängliga alternativ är framför allt s.k. MAP-förpackningar eller vakuum-förpackningar. För färdigrätter är MicVac-metoden en intressant möjlighet.

För att öka avsättningen av musslor bör man satsa på den strategi som ger störst effekt med minst resurser. Alternativen inkluderar att öka försäljningen i nuvarande form, färska musslor, att satsa på produktutveckling, eller att satsa på export.

Målsättningen med projektet har varit att kartlägga den befintliga marknaden för musslor samt att undersöka konsumentbehov och preferenser kring produkten. Baserat på dessa undersökningar skulle man identifiera lämpliga marknadsföringsmetoder och försäljningsvägar. Dessutom planerades att identifiera och attrahera samarbetspartners, kunder och dagligvaruhandeln, för vidare engagemang.

Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats kan du läsa hela rapporten.

Uppdaterad 15 juni 2018