Smaka Sverige

Kungliga Vetenskaps­akademiens bibliotek

Kungliga Vetenskapsakademiens bibliotek har ett stort antal titlar där en del material om livsmedel kan förekomma. Foto: Erik Mårtensson/TT

Kategori

Arkiv, museér och bibliotek

KVA:s bibliotek har ett stort antal titlar där en del material om livsmedel, beredning och tillredning av livsmedel kan förekomma.

Av särskilt stort värde är KVA:s handlingar där katalogkorten skannats in och finns tillgängliga på bibliotekets hemsidalänk till annan webbplats.

Trots att korten är inskannade är det svårt att bilda sig en överblick då själva registret endast finns analogt. Registret finns som läsesalslån både på KVA och Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien:

Ståhl, A. T. 1831. Register över Kongl. Vetenskaps-Academiens Handlingar, ifrån deras början år 1739 till och med år 1825; sammanfattad af A. T. Ståhl, Med. Doct. Och Professor, Stockholm: Nordstedt & Söner.

Skribent

Håkan Jönsson, etnolog vid Lunds Universitet

Paulina Rytkönen, docent i ekonomisk historia vid Södertörns högskola

Uppdaterad 21 januari 2015