Smaka Sverige

Kungliga Skogs- och Lantbruks­akademien

I Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens Tidskrift finns det serier med material och dokument som omfattar allt som berör lantbruket. Foto: Staffan Löwstedt/TT

Kategori

Arkiv, museér och bibliotek

Biblioteket vid Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien (KSLAB) innehåller den största samlingen av agrarhistorisk litteratur i Sverige. Litteraturen har i huvudsak ett nordiskt och västeuropeiskt perspektiv.

Bibliotek

Några av de samlingar som är av stort värde är:

  • Svenska Lantbruksakademiens Annaler 1813-1821
  • Svenska lantbruksakademiens Handlingar 1827-1840
  • Handlingar rörande landbruket och dess binäringar, utgifna af K. Svenska Landbruks-Akademien 1841-1859 och 1862-1876
  • K. Landtbruks-Akademiens tidskrift 1862-1912.

Därutöver finns det serier med material som publicerats i Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens Tidskrift (KSLAT) fram till idag. Serierna omfattar dokument och rapporter om lantbruksutveckling, maskiner, kemi, ekonomi, kemi, geologi och marklära, växtkunskap samt allt som berör lantbruket, inklusive tillredning av livsmedel. Samlingen finns som referenslitteratur på biblioteket.

En ytterligare unik och värdefull samling är Brøndegaardsamlingen som innehållet ett stort antal etnobotaniska skrifter. I dessa beskrivs människans användning av växter till föda, bot och nöje samt hur råvaror används till hantverk och industri. Etnobotaniken omfattar också beskrivningar över människors föreställningar om växter och deras egenskaper. Samlingen omfattar både utländsk och nordisk litteratur.

Biblioteket har också en stor samling tidskrifter (cirka 400 titlar) och bibliografier där kunskap om lanthushållning blandas med recept på beredning av olika livsmedel. Några exempel på sådana är:

  • Bergstrand C. E. 1864-1866. Ultuna, Landtbruks-Instituts Tidskrift, Uppsala: J. W. Schulz.
  • Bergstrand C. E. 1867-1868. Tidskrift för Landsbrukare, Uppsala: J. W. Schultz.
  • Journal/ Ny Journal uti Hushållningen 1776-1813. Utgiven av Kungliga Patriotiska Sällskapet åren 1776-1813, del 1-3. Utgivet 2001. Upplands Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut. Artikelregister finns i del 3.
  • Nathorst Hjalmar, Tidskrift för Landthushållning. Malmö, Tryckt hos B. Cronholm. 1863-1868.

Bibliotekets personal har stor kunskap om tillgänglig litteratur och andra källor i såväl det egna biblioteket som på andra håll. Man kan också få information om tidigare forskningsprojekt som kan vara av värde att känna till. Det är väl värt att besöka eller kontakta detta biblioteklänk till annan webbplats innan man börjar sin historiska studie.

Arkiv

KSLA har också hand om ett omfattande arkivmaterial där man kan hitta landshövdingeberättelser, hushållningssällskapens skrivelser, reseberättelser, tävlingsskrifter, handböcker, läroböcker och kompendier, biografier, samt ett antal övriga handskrifter. Arkivet omfattar en hel del om beredning och tillredning av livsmedel, bland annat om recept på förlagor för svenska produkter, framför allt från 1800-talet. Det går att bilda sig en uppfattning om vad som finns via den bibliografiska översikt som sammanställdes av Olof Kåhrström under 2009:

Kåhrström Olof. 2009. Ekonomiska skildringar ur Sveriges historia, Landshövdingeberättelser, läromedel, tävlingsskrifter, reseberättelser och andra skrifter i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens arkiv, med plansch- och kartmaterial i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens bibliotek, Skogs- och Lantbrukshistoriska Meddelanden nr 42.

Skribent

Håkan Jönsson, etnolog vid Lunds Universitet

Paulina Rytkönen, docent i ekonomisk historia vid Södertörns högskola

Uppdaterad 21 januari 2015