Smaka Sverige

Kungliga biblioteket

Kungliga biblioteket har Sveriges största samling litteratur, av nationell och regional karaktär. Foto: Pressbild/Kungliga biblioteket

Kategori

Arkiv, museér och bibliotek

Kungliga biblioteket, KB, är en statlig myndighet och Sveriges nationalbibliotek. KB är mottagare av samtliga pliktleveranser i Sverige och har därför landets största samling litteratur, av nationell och regional karaktär.

Totalt har KB cirka 18 miljoner objekt och över sju miljoner timmar ljud och rörlig bild. Inom fältet mat- och livsmedelshistoria, tillredning och kulinarisk historia finns det böcker, recept, menyer från restauranger, tidskrifter, bilder och mycket annat.

KB är också samordnande bibliotek för det svenska biblioteksväsendet med ansvar för bland annat söktjänsten Libris.

Kungliga biblioteket har också gett ut ett antal bibliografiska verk om olika ämnen. Två sådana som kan komma till användning är Sveriges periodiska litteratur, som innehåller uppgifter om olika tidskrifter mellan år 1645 och 1899:

Lundstedt Bernhard. 1969. Facsimileupplaga. Sveriges periodiska litteratur 1645-1899 Bibliografi. Stockholm: Förlaget Rediviva.

Lundstedt Bernhard. 1969. Facsimileupplaga. Sveriges periodiska Litteratur Bibliografi. Landsorten 1813-1899. Stockholm: Bokförlaget Rediviva.

Genom KB:s hemsidalänk till annan webbplats når man samtliga kataloger och får dessutom anvisningar om hur man söker. KB har både skrivna källor, böcker, vardagstryck, filmer och mycket mera.

Skribent

Håkan Jönsson, etnolog vid Lunds Universitet

Paulina Rytkönen, docent i ekonomisk historia vid Södertörns högskola

Uppdaterad 22 januari 2015