Smaka Sverige

Folklivsarkivet i Lund

I en av frågelistorna kan man läsa om saffran. Foto: Leif R Jansson/TT

Kategori

Frågelistor

Landskap

SkåneMed hjälp av frågelistorlänk till annan webbplats kan man få en unik historisk inblick i människors arbete, vardagsliv och högtider. Hundratals frågelistor innehåller text, teckningar och fotografier om mat, måltid eller högtider och festseder.

Frågeformulär har i över hundra år skickats ut av dialekt- och ortnamnsarkiven, folklivsarkivet och Nordiska museet  till personer, så kallade meddelare, som åtagit sig uppgiften att svara på de frågor som ställts. I många fall är det meddelarens personliga uppgifter som dokumenteras i frågelistorna.

Folklivsarkivet i Lund är dokumentationscentral för folklig kultur i södra Sverige och har ett nära samarbete med Institutionen för kulturvetenskaper på Lunds Universitet. Frågelistorna har framför allt besvarats av så kallade fasta meddelare, som rekryterats bland personer med särskilda kunskaper om bygdens traditioner och historia. Meddelarstaben har sedan successivt bytts ut. 

Frågelistorna nummer 1-21 är utgivna med beteckningen HC av Hylthén-Cavallius-stiftelsen, övriga med beteckningen LUF. För rekvirering av svar på frågelistor, kontakta Folklivsarkivet. Sammanställningen av mat- och dryckesrelaterade frågelistor är gjord av Göran Sjögård. 

3. 1933  Halmfigurer och utklädning vid skörden och jultiden (PDF 10.5 kB)länk till annan webbplats

4. 1936  Fiske (PDF 14.0 kB)länk till annan webbplats

5. 1936  Svedjebruk (PDF 9.5 kB)länk till annan webbplats

6. 1936  Fällekrattan (PDF 5.1 kB)länk till annan webbplats

7. 1937  Arbetsgillen (PDF 5.7 kB)länk till annan webbplats

10. 1937 Havreodling (PDF 11.5 kB)länk till annan webbplats

12. 1938 Kort översikt över vanligare redskapstyper tillhörande kustfisket (PDF 0 Byte)länk till annan webbplats

17. 1939 Julgranen (PDF 10.6 kB)länk till annan webbplats

19. 1939 Födelsedag och namnsdag (PDF 5.0 kB)länk till annan webbplats

20. 1939 Gregoriusdagen (PDF 3.1 kB)länk till annan webbplats

22. 1940 Diverse julseder (PDF 4.3 kB)länk till annan webbplats

24. 1940 Ägg och ägglekar (PDF 3.5 kB)länk till annan webbplats

25. 1940 Julbröd (PDF 3.7 kB)länk till annan webbplats

27. 1940 Om tobak, dess odling, behandling och användning (PDF 8.6 kB)länk till annan webbplats

28. 1940 Nässlorna i folklig tradition (PDF 3.8 kB)länk till annan webbplats

30. 1940 Vaka för att se den tillkommande (PDF 3.2 kB)länk till annan webbplats

31. 1940 Årsgång (PDF 2.6 kB)länk till annan webbplats

32. 1940 Julbegåvning på herrgården (PDF 6.1 kB)länk till annan webbplats

34. 1940 Konkreta julseder (PDF 5.6 kB)länk till annan webbplats

35. 1940 Stadstraditioner. Firandet av födelsedag och namnsdag i äldre tid (PDF 12.0 kB)länk till annan webbplats

36. 1941 Kosmi- eller kosmeknivar (PDF 2.4 kB)länk till annan webbplats

40. 1941 Mjölkningskärl (PDF 2.2 kB)länk till annan webbplats

41. 1941 Horn i sängen (PDF 2.3 kB)länk till annan webbplats

42. 1942 Fettisdagsbullar (PDF 2.7 kB)länk till annan webbplats

44. 1942 "Tosia Bonnadan" (PDF 4.0 kB)länk till annan webbplats

45. 1943 Engelskt eller skotskt inflytande på det svenska jordbrukets utveckling (PDF 3.5 kB)länk till annan webbplats

46. 1944 Majstång, majträd och lövhyddor (PDF 4.9 kB)länk till annan webbplats

47. 1944 Lilla Jul och Lille Julafton (PDF 3.7 kB)länk till annan webbplats

48. 1944 Julklappar och jultomte (PDF 3.3 kB)länk till annan webbplats

50. 1945 Brännvinskryddor och kryddat brännvin i folkmedicinen (PDF 2.2 kB)länk till annan webbplats

52. 1945 Bröllop och bröllopsseder (PDF 7.0 kB)länk till annan webbplats

56. 1946 Hästar, hästhuvuden och hästskallar (PDF 2.7 kB)länk till annan webbplats

58. 1946 Tröskslagornas sång och magi vid tröskning (PDF 2.0 kB)länk till annan webbplats

61. 1947 Jordbrukets binäringar (PDF 4.2 kB)länk till annan webbplats

63. 1948 Frågor om grödans inbärning i äldre tid (PDF 3.5 kB)länk till annan webbplats

64. 1948 Sten- och jordkällare a) (PDF 3.6 kB)länk till annan webbplats

Sten- och jordkällare b) (PDF)länk till annan webbplats

67. 1948 Krokfiske (PDF 4.1 kB)länk till annan webbplats

70. 1949 Begravning (PDF 696 kB)länk till annan webbplats

71. 1949.  Frieri och bröllop (PDF 4.9 kB)länk till annan webbplats

72. 1950.  Växter i hushåll, läkekonst och magi A (PDF 5.8 kB)länk till annan webbplats

Komplementlista B (PDF)länk till annan webbplats

73. 1950.  När den nya tiden kom till bygden (se även LUF 59) (PDF 4.8 kB)länk till annan webbplats

74. 1950.  Födoämnen och fördomar (PDF 129 kB)länk till annan webbplats

75. 1950. Mjölkhushållning (PDF 7.5 kB)länk till annan webbplats

76. 1950. Redskap vid lantrepslageriet (PDF 2.3 kB)länk till annan webbplats

77. 1951.  Frågor angående helg och högtid vid glasbruken i äldre tid (PDF 3.9 kB)länk till annan webbplats

78. 1951. Klockringning (PDF 253 kB)länk till annan webbplats

79. 1951.  Fiskebebyggelse (PDF 6.5 kB)länk till annan webbplats

82. 1951.  Växtföljden (PDF 5.2 kB)länk till annan webbplats

85. 1952.  Frågelista på esperanto (PDF 18.4 kB) länk till annan webbplatsrörande hästkött och hästslakt

86. 1952.  Hornskedar och andra föremål av horn (PDF 5.7 kB)länk till annan webbplats

87. 1952.  Fiskmat (PDF 6.9 kB)länk till annan webbplats

88. 1952. Kyrkkryddor (PDF 3.9 kB)länk till annan webbplats

92. 1953.  Ändrade vanor vid landsbygdshemmets matbrödsförsörjning (PDF 10.9 kB)länk till annan webbplats

95. 1953. Butikshandel på landsbygden (PDF 77 kB)länk till annan webbplats

99. 1954. Kvarnar och kvarndrift (PDF 18.0 kB)länk till annan webbplats

100. 1959. Om kvarnar, samt kompletteringslista 1954 a. Skvaltkvarn (PDF 113 kB)länk till annan webbplats

b. Hjulkvarn (PDF 110 kB)länk till annan webbplats

c. Stolpkvarn (PDF 119 kB) länk till annan webbplats(stubbamölla)

d. Holländare (PDF 118 kB)länk till annan webbplats

d. Holländare (PDF 167 kB) länk till annan webbplats(kompletteringslista)

101. 1954  Jakt och djurfångst (PDF 86 kB)länk till annan webbplats

104. 1955  Slaktteknik (PDF 32 kB)länk till annan webbplats

121. 1963  Våra seder vid årets högtider (PDF 24 kB)länk till annan webbplats

123. 1964  Ungdomens sammankomster och nöjesliv (PDF 282 kB)länk till annan webbplats

126. 1965  Stadstraditioner (PDF 43 kB)länk till annan webbplats

a: Yrken och sysselsättningar. b: Bostad

c: Mat, dryck, husgeråd och måltidsseder.

d: Kläder e: Familj, släkt och hemliv. f: Umgänge och nöjesliv, sport och idrott.

g: Bemärkelsedagar i familjen. h: Helger och festdagar. i: Sjukvård och hygien, Socialvård. k: Kooperation l: Politik. m: Det religiösa livet.

n: Läsvanor, studier och yrkesval. o: Stadsdelar och samhällsgrupper

127. 1965  Biodling (PDF 239 kB)länk till annan webbplats

129. 1965 Kaffekokning i pumpa av ohärdat glas (PDF 228 kB)länk till annan webbplats

132. 1966  Frukter och bär i husbehovsodling och konsumtion (PDF 7.2 kB)länk till annan webbplats

134. 1967 Kalas (PDF 8.3 kB)länk till annan webbplats

135. 1967 Långkål (PDF 39 kB)länk till annan webbplats

136. 1967  Sillabräde (PDF 3.9 kB)länk till annan webbplats

138. 1968 Lungkorv (PDF 4.2 kB)länk till annan webbplats

139. 1968  Sill- och sillrätter (PDF 7.9 kB)länk till annan webbplats

141. 1969  Förlovning (PDF 6.4 kB)länk till annan webbplats

142. 1970  Sillsoppa (PDF 9.7 kB)länk till annan webbplats

144. 1970 Kostvanor bland balter och ungrare i Olofström (PDF 9.4 kB)länk till annan webbplats

145. 1971  Spettkaka (PDF 5.6 kB)länk till annan webbplats

146. 1972  Gåsskötsel (PDF 6.4 kB)länk till annan webbplats

147. 1972  Tänk på vilodagen (PDF 11.5 kB)länk till annan webbplats

148. 1972 Kafferep och kaffebjudning (PDF 6.3 kB)länk till annan webbplats

149. 1972 Klenäter och andra flottyrkokta bakverk (PDF 4.7 kB)länk till annan webbplats

150. 1973  Blodkorv (PDF 5.7 kB)länk till annan webbplats

152. 1973  Julupptåg (PDF 6.1 kB)länk till annan webbplats

155. 1974  Tröskverk (Redskap, arbetsmetoder och arbetsorganisation) (PDF 6.0 kB)länk till annan webbplats

157. 1975 Lördag/söndag i barndomshemmet (PDF 37 kB)länk till annan webbplats

164. 1980  Saffran (PDF 4.8 kB)länk till annan webbplats

166. 1981 Måltider och bordsskick (PDF 9.0 kB)länk till annan webbplats

168. 1982  Födelsedagen (PDF 13.4 kB)länk till annan webbplats

169. 1983  Sötvattensfiske (PDF 3.0 kB)länk till annan webbplats

175. 1985  Ungdomen och nöjeslivet (PDF 5.9 kB)länk till annan webbplats

185. 1990 Kaffe och kaffedrickande (PDF 7.9 kB)länk till annan webbplats

207. 2001 Mat- och restaurangvanor (PDF 11.1 kB)länk till annan webbplats

09. 2002 Livets högtider (PDF 16.6 kB)länk till annan webbplats

212. 2003 Mjölken och jag (PDF 163 kB)länk till annan webbplats

216. 2004  Nu är det jul igen (PDF 126 kB)länk till annan webbplats

223. 2007 Lukt och smak (PDF 134 kB) länk till annan webbplats. Följebrev

Kort nr 5. 2007 Mors dag och Fars dag

225. 2008 Midsommar (PDF 129 kB) länk till annan webbplats. Följebrev (PDF 106 kB)länk till annan webbplats

Kortfrågelista 2008 Valborg och första maj

230. 2010  Naturen för mig (PDF 41 kB)länk till annan webbplats

Kortfrågelista nr 8 2011. Fredagsmys (PDF 88 kB)länk till annan webbplats

Kortfrågelista nr 9 2013 Hästkött (PDF 104 kB)länk till annan webbplats

240.  Att inte tåla viss mat (PDF 426 kB) länk till annan webbplats- Följebrev (PDF 273 kB) länk till annan webbplats2014

Uppdaterad 20 april 2015