Smaka Sverige

Dialekt-, ortnamns- och folkminnes­arkivet i Umeå

Läs om vårt svenska julbord på Dialekt-, ortsnamns- och folkminnesarkivet i Umeå. Foto: Robin Haldert/TT

Kategori

Frågelistor

Med hjälp av frågelistorlänk till annan webbplats kan man få en unik historisk inblick i människors arbete, vardagsliv och högtider. Hundratals frågelistor innehåller text, teckningar och fotografier om mat, måltid eller högtider och festseder.

Frågeformulär har i över hundra år skickats ut av dialekt- och ortnamnsarkiven, folklivsarkivet och Nordiska museet  till personer, så kallade meddelare, som åtagit sig uppgiften att svara på de frågor som ställts. I många fall är det meddelarens personliga uppgifter som dokumenteras i frågelistorna.

Dialekt-, ortsnamns- och folkminnesarkivet i Umeå (DAUM):s ansvarsområde omfattar Västerbottens och Norrbottens län. Materialet i samlingarna består av intervjuer, uppteckningar, svar på frågelistor, uppsatser med mera. Frågelistorna har framför allt besvarats av så kallade fasta meddelare, som rekryterats bland personer med särskilda kunskaper om bygdens traditioner och historia. Meddelarstaben har sedan successivt bytts ut. För rekvirering av svar på frågelistor, kontakta DAUM. 

(DAUM) Frågelistor åren 1963-2012

DAUM 17 Matminnen

DAUM 18 På julbordet år 2005

Uppdaterad 20 april 2015