Smaka Sverige

Dialekt- och folkminnes­arkivet i Uppsala

Läs om traditionen att fira midsommar i folkminnessamlingarna hos DFU. Foto: Hasse Holmberg/TT

Kategori

Frågelistor

Landskap

UpplandMed hjälp av frågelistorlänk till annan webbplats kan man få en unik historisk inblick i människors arbete, vardagsliv och högtider. Hundratals frågelistor innehåller text, teckningar och fotografier om mat, måltid eller högtider och festseder.

Frågeformulär har i över hundra år skickats ut av dialekt- och ortnamnsarkiven, folklivsarkivet och Nordiska museet  till personer, så kallade meddelare, som åtagit sig uppgiften att svara på de frågor som ställts. I många fall är det meddelarens personliga uppgifter som dokumenteras i frågelistorna.

I folkminnessamlingarna hos Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala (DFU) finns bland annat uppteckningar, fotografier och inspelningar om  traditioner, musik, dans, levnadssätt, trosföreställningar och firande av årets och livets högtider. Frågelistorna har framför allt besvarats av så kallade fasta meddelare, som rekryterats bland personer med särskilda kunskaper om bygdens traditioner och historia. Meddelarstaben har sedan succesivt bytts ut. 

Sammanställningen av frågelistor med koppling till mat och dryck omfattar åren 1914–1994 och är gjord av Agneta Lilja. För rekvirering av svar på frågelistor, kontakta DFU. 

Tryckta frågelistor

1 Mjölkhushållning. 1926

2 Tröskning. 1926

6 Brännvinsbränning. 1927

12 Fäbodväsen. 1927

14 Bin och biskötsel. 1928

16 Brödet och dess tillredning.1927

19 Nödbröd och nödfoder.1928

25 Slåtter. 1927

27 Åkerns beredning. 1928

M70 Skjutshållning och gästgiveri. 1933

M81 Matlagning. 1933

M82 Matordning och bordsseder. 1934

M87 Humleodling och brygd. 1934

M89 Tomten och därmed besläktade väsen. 1934

M115 Lussenatt och Lucia. 1936

M117 Midsommar. 1937

M119 Julen. 1937

M122 Fastlag och påsk. 1937

M124 Vårfrudagen. 1937

M126 Trettondagen, tjugondagen och kyndelsmäss. 1937

M127 Nyår. 1937

M131 Hästslaktaren och hans arbete. 1937

M132 Bär och frukter i hushållet. 1937

M145 Kristihimmelsfärdsdagen. 1938

M146 Arbetsfördelning inom lanthushållet.1938

M148 Handel och marknad. 1939

M152 Stadstraditioner: Lucia. 1940

M153 Stadstraditioner: Julen. 1940

M154 Stadstraditioner: Nyåret, trettondagen, tjugondagen och kyndelsmässan. 1940

M155 Stadstraditioner: Vårfrudagen, fastlagen och påsken. 1940

M156 Stadstraditioner: Valborgsmässan och Kristihimmelsfärdsdagen. 1940

M157 Stadstraditioner: Pingst, trefaldighet och midsommar. 1940

M158 Stadstraditioner: Jordbruk och boskapsskötsel i staden. 1940

M160 Stadstraditioner: Stadens handel med landsbygden. 1940

M161 Stadstraditioner: Stadens marknader. 1940

M166 Lanthandlaren. 1942

M169 Lapska traditioner: Renkornas kalvning (A&B). 1944

M172 Lapska traditioner: Om mjölkningen, mjölkens tillredning och förvaring. 1944

M182 Lapska traditioner: Mjölkningshagar och skiljningshagar. 1945

M216 Lysning och bröllop. 1953

M219 Frågor rörande surfisk, gravfisk, lutfisk och likn.1956

M224 Hälsokost. 1982

M227 Midsommarfirande. 1982

M231 Julfirande. 1985

M235 När maskinerna kom till gården. 1987

M236 Studenternas vårtraditioner. (A)1988

M236 Studenternas vårfirande. (B) 1989

M237 Årets festseder. 1977

M239 Kökets redskap och maskiner. 1988

M240 Moderna festseder. 1989

M246 Handelsbodar och speceriaffärer i Uppsala.1990

M247Handelsbodar, mjölk- och speceriaffärer.1990

M250 Kaffe och kaffedrickning 1991

M253 Nya livsmedel i Sverige.1991

M254 Bönderna och omställningen av jordbruket (A).1991

M254 Bönderna och omställningen av jordbruket (B).1991

M271 Alkohol, nykterhet och onykterhet (A).1994

M278 Alla Hjärtans Dag. 1997

M279 Halloween. 1997

Kartfrågelistor

K 11 Matbrödet i äldre tid. 1938

K 13 Maträtt av deg med inkråm. 1937

K 14 Lucia. 1937

K 21 Vårseder m.m. 1938

K 25 Tjuvmjölkning av andras kor. 1939

K 28 Den vilda jakten. 1938

K 29 Skördetermer. 1938

K 36 Bär och fruktnamn.

K 49 Årder och plog. 1939

K 50 Gregoriusdagen.

K 51 Handel. 1940

Specialfrågelistor

S 17 Dryckesseder och nykterhetsrörelser. 1957

S 26 Förändringar i brödsortimentet.* 1975

S 27 Förändringar i kosthållet.* 1972

S 36 Kokkärl, upphängning av.* 1936

S 43 Matfett. Olika sorters användning i kosten.* 1974

S 45 Nejonögonfiske.* 1974

S 54 Spannmålsmått.* 1941

S 58 Såskäppa.* 1933

S 64 Tro och sed rörande slakt.* 1932

S 65 Uppsalas kaféer, konditorier och fik.* 1980

S 76 Uppsalas ölkafeer 1930 -1977.* 1987

SDAL2 Oxar och stutar.* 1971

SDAL4 Höns.* 1971

* = Frågeformulär bevarat.

Övriga frågelistor och frågor

Ö 7 Jakt och djurfångst.* 1937

Ö 8 Jakt med snara.* 1945

Ö 9 Jakt- och fångsträtt. 1945

Ö 10 Jaktmarker.*

Ö 11 Fiske. 1938

Ö 12 Dragnätsfiske.* 1946

Ö 13 Djurens vård.* 1938

Ö 14 Husdjursskötsel.* 1937

Ö 15 Ladugård och nötkreatur.* 1939

Ö 16 Husdjursbenämningar.* 1936

Ö 17 Husdjursbenämningar.*

Ö 19 Foderanskaffning.* 1938

Ö 20 Skydd av husdjur.* 1926

Ö 21 Nyodling.* 1937

Ö 22 Odlingsväxter och växtföljd.* 1937

Ö 23 Åkerns beredning.* 1937

Ö 24 Odlare. 1947

Ö 25 Svedjebruk.* 1937

Ö 26 Skörd.* 1937

Ö 27 Liens skaft och handtag. 1941

Ö 28 Tröskning och malning.* 1937

Ö 29 Kvarntermer.* 1950

Ö 30 Slakt.* 1938

Ö 58 Mjölkprodukternas fördelning i fäbodar. 1937

Ö 59 Mjölkhushållning.* 1942

Ö 60 Brödsorter.* 1942

Ö 61 Bak.* 1942

Ö 62 Första köpbrödet och första bagaren. 1946

Ö 63 Äggtäkt.* 1947

Ö 64 Matordning och matlagning.* 1942

Ö 65 Frågor om ispenkorv och ispenmat.* 1933

Ö 66 Drycker.* 1942

Ö 102 Bär- och växtnamn.* 1947

Frågekort

Frk 5-6 Redskap för boskapsskötseln.1932

Frk 7-8 Djurens placering i ladugård och stall.1932

Frk 9 Sådd.1932

Frk 10-13 Skörd.1932

Frk 22-26 Måltider.1932

Frk 27-29 Mårtensfirandet.1932

Frk 38 Födelsedags-och namnsdagsfirande.1932

Estlands-svenska frågelistor

Est 10 Brödbak.1946

Est 11 Stora matbordet.1946

Uppdaterad 28 januari 2015