Smaka Sverige

Dialekt- och folkminnes­arkivet i Göteborg

Traditionen att äta ägg vid påsk finns inte bara i Sverige, utan över hela världen. Foto: Jurek Holzer/TT

Kategori

Frågelistor

Landskap

BohuslänMed hjälp av frågelistorlänk till annan webbplats kan man få en unik historisk inblick i människors arbete, vardagsliv och högtider. Hundratals frågelistor innehåller text, teckningar och fotografier om mat, måltid eller högtider och festseder.

Frågeformulär har i över hundra år skickats ut av dialekt- och ortnamnsarkiven, folklivsarkivet och Nordiska museet  till personer, så kallade meddelare, som åtagit sig uppgiften att svara på de frågor som ställts. I många fall är det meddelarens personliga uppgifter som dokumenteras i frågelistorna.

DAG har i sina samlingar över en miljon uppteckningar från hela Västsverige som berättar om människors liv och leverne i vardag och fest - från 1800-talets fiske- och bondesamhälle fram till dagens mångfaldssamhälle. Frågelistorna har framför allt besvarats av så kallade fasta meddelare, som rekryterats bland personer med särskilda kunskaper om bygdens traditioner och historia. Meddelarstaben har sedan successivt bytts ut.

Sammanställningen nedan är gjord av Fredrik Skott och innehåller förutom frågelistor även tävlingar och upprop med koppling till mat och dryck. För rekvirering av svar på frågelistor, kontakta DAG.

Frågelistor utarbetade av DAG

DAG 2: Halloween (M279, 1998).

DAG 3: Alla hjärtans dag (M278, 1999).

DAG 4: Påskkäringar, påskgubbar, påskbrev och tranbrev (2000).

DAG 5: Utklädningsupptåg i Sverige förr och nu (2001).

DAG 6: Lussegubbar (2000).

DAG 7: Knutgubbar (2001).

DAG 8: Bröllop (2001).

DAG 9: Nu är det jul igen (2004).

DAG 10: Vad gör du den 6 juni? (2005).

DAG 11: Med fingrarna i kakburken (2005).

DAG 15: Valborg och första maj (2008).

DAG 17: Midsommar (2008).

DAG 18: Påsk (2009).

DAG 20: Naturen för mig (2010).

DAG 24: Begravningar och minnesmärken (2012).

DAG 25: Bröllopsupptåg (2013).

Urval av onumrerade frågelistor och upprop av DAG

Vad äter du julafton 2004? (2004).

Att fira bröllop - upptåg som skämt och ofog (2012).

Frågelistor utarbetade av DAGs föregångare

Tryckta frågelistor

Om åkerbruket (1921). Av David Arill.

Knutdagen (1921). Av David Arill.

Frågelista rörande Midsommar (1920-tal).

Gamla samfundsvanor och byliv (1924). Av Sigurd Erixon.

Frieri och bröllop (1924). Av David Arill.

Tidskriften Folkminnen och folktankar

Folkminnen och folktankar grundades 1914 av Carl Wilhelm von Sydow och gavs inledningsvis ut av Folkminnesarkivet i Lund men från och med 1921 även av Västsvenska folkminnesföreningen. Göteborgsarkivet tog helt över utgivningen år 1925.

Julseder o. dyl. (1915:198 ff.)

Frågor om vårfrudagen (1916:12 f.)

Frågor om fastlag, påsk och pingst m.m. dylikt (1916:65 f.)

Frågor om tro och sed beträffande slakt o.d. (1917:157 ff.)

Frågor om skörden och tröskningen (1925:1:46 f.)

Frågor om Lucia-dagen (1926:202 ff.)

Maskinskrivna frågelistor

Födelse och dop m.m. (1940-tal). Av Carl-Martin Bergstrand.

Pristävlingar och upprop utlysta av DAGs föregångare

Hur firades julen förr i tiden? (1919). Handelstidningens Veckoblad.

Gammaldags tro och sed om gröda och boskap (1920). Göteborgs-Posten och Västra

Sveriges Lantmanna-Tidning.

Tro, sed och sägen. Vårfirande, jakt och fiske, folklekar samt byliv (1923). Handelstidningens veckoblad.

Från vaggan till graven (1924). Handelstidningens Veckoblad.

Bohuslänska folktraditioner (1924). Bl.a. Bohusläningen.

Värmländska folkminnen (1924). Nya Wermlands-Tidningen.

Naturföremål, boskapsskötsel och vallgång samt skörd och tröskning (1926). Handelstidningens Veckoblad.

Dalslandstävlan (1927). Bl.a. Åmålsposten.

Bondens år (1931–1932). Bland annat Skövdetrakten.

Folkminnena i Ulricehamnsbygden (1933). Ulricehamns tidning.

Våra folkminnen (1933). Tidning för Skaraborgs län.

Folkliv och bondkalas (1938). Handelstidningens Veckoblad.

Vårarbete (1942). Karlstads-Tidningen.

Minnen från Mariestad (1975). Tidning för Skaraborgs län.

Andra arkivs frågelistor som användes av DAGs föregångare

Frågelistor utgivna av Göteborgs historiska museum

Västsvenskt havsfiske (1930). Av Olof Hasslöf.

Fiskmat (1952)

Mjölk och mjölkprodukter (1952)

Uppdaterad 30 januari 2015