Smaka Sverige

Hållbara matvanor för stor och liten

Hållbar mat för stor och liten

Projektet vill öka kunskapen om hållbar mat. Foto: Miriam Preis.

Kategori


Projektägare

Ekomat
centrumEkoMatCentrum – Informationscentrum för Ekologiska Produkter är en ideell förening och har drivit ett antal projekt med ekologisk inriktning de senaste åren. Ett av projekten som genomfördes år 2014 heter ”Hållbara matvanor för stor och liten”.

Projektet syftade bland annat till att utveckla konceptet ”Klimatsmarta matvanor” och implementera det på förskolor och skolor. Med projektet vill man bidra till att öka konsumtionen av klimatsmart mat genom att öka kunskapen om klimatsmarta matvanor och dess positiva påverkan på klimatet och hälsan hos barn i förskola och skola. De vill även positivt förändra nuvarande attityder till vegetabilier, mindre kött och mer vegetariska maträtter. Huvuddelen av måltiden ska bestå av vegetabilier i form av kolhydrater, frukt och grönt. Slutligen ville de även förbättra kommunikationen mellan pedagogisk personal och kökspersonal så att kökspersonalens kostkompetens kommer till sin rätt.

Klimatsmarta utbildningar med klimatsmart matlagning

Under projektets genomförande erbjöds fem kommuner möjlighet att delta i projektet; Alvesta, Finspång, Göteborgs stad, Kund och Ockelbo. Dessutom gav Ekomatcentrum två föreläsningar under MAT 2014 i Växjö samt en webbaserad utbildning. Mellan september och november 2014 har man genomfört 10 utbildningar där personal och föräldrar från 10 skolor och förskolor deltagit.

Uppnått resultat

Att positivt förändra attityder till klimatsmarta matvanor är en långsam process som med fördel påbörjas i tidiga åldrar. Ett pedagogiskt arbete i skolan eller förskolan har därför goda förutsättningar att positivt förändra matvanor, både i förskolan/skolan och i hemmen.

Med de utbildningsinsatser som Ekomatcentrum genomförde runtom i landet såddes frön som har möjlighet att spridas vidare till övriga förskolor och skolor i dessa kommuner.

Utbildningen motiverade deltagarna och gav dem verktyg att stimulera och öka intresset för grönsaker och andra vegetabilier. Dessutom fick personalen tips om hur de kunde minska köttkonsumtionen och därmed bidra till en bättre miljö och positiva hälsoeffekter.

Hela projektrapporten finns att läsa här.länk till annan webbplats

Uppdaterad 7 juni 2018

Dela