Smaka Sverige

Ekoligan

Foto: Fokus Matglädje

Kategori

Projekt­rapporter

Projektägare

Föreningen miljöresurs Linné

Projektet ”Ekoligan” syftade dels till att öka omsättningen av ekologiska livsmedel I restaurangbranschen, dels att synliggöra restauranger som omsätter hög andel ekologiska råvaror (både KRAV, EU-certifierade och MSC-märkta).

Projektet riktade sig dels till alla sorters privata restauranger. Klassindelningen bör ses över till ett kommande år. De kategorier, som fick respons var:

  • Lunchrestauranger
  • A lá Carte
  • Gourmet
  • Kafé
  • Konferens
  • Pensionat m.fl.

Projektets mål är att genom utbildningar, seminarier och studieresor bidra till att offentliga sektorn kommer närmare regeringens mål på 25 procent ekologiska livsmedelsinköp. Dessutom vill vi öka efterfrågan/konsumtionen av närproducerade ekologiska livsmedel bland regionens restaurang- och konferensaktörer.

Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats kan du läsa hela rapporten.

Uppdaterad 7 juni 2018