Smaka Sverige

Riksantikvarie­ämbetet

I Fornsök kan man söka information om runstenar, hällristningar och mycket annat. Skeppsmålningen på bilden upptäcktes i Sveriges största bronsåldersgrav i Kivik på Österlen. Foto: Tommy Andersson/TT

Kategori


Vitterhetsakademiens bibliotekskatalog VITALIS omfattar böcker, artiklar och annat skriftligt material om fornlämningar, arkeologiska studier som i huvudsak omfattar ämnena arkeologi, medeltidens konst- och byggnadshistoria, numismatik och kulturmiljövård. Biblioteket innehåller också i mindre utsträckning beskrivningar, doktorsavhandlingar och artiklar om diverse samhällsföreteelser, främst i historisk tid.

Vitalis

Mängden litteratur om mat, måltid och kosthållning är begränsad men det finns anledning att söka i denna katalog, inte bara om det direkta ämnet, det kan också finnas beskrivningar av olika platser.

Sök i Vitalis.länk till annan webbplats

Katalog 74

Katalog 74 är en söktjänst där man kan hitta källor som katalogiserats i Riksantikvarieämbetets gamla system. Vid sökning får man fram katalogkort som anger vad det är för källa och var den finns.

Sök i Katalog 74.länk till annan webbplats

Kringla

Databasen Kringla kopplar samman flera olika museer, arkiv och register: Världskulturmuseet, Tekniska museet, Vasamuseet, Historiska museet, Riksantikvarieämbetet med flera. Kringla innehåller allt från föremål och äldre fotografier i ett museums samlingar till information om kulturhistoriskt intressanta byggnader och fornlämningar. Kringla kan vara ett stöd för att hitta föremål, fotografier eller annat material som finns utspritt över landet. Det går inte att hitta några dokument än så länge, men sedan 2012 har en möjlighet införts att kunna lägga till information och koppla dokument som exempelvis finns på Wikipedia.

Kringla är främst ett stöd för att kunna se hos vilket museum ett visst föremål eller dokument finns. Tjänsten tillåter inte nedladdning eller utskrift.

Sök i Kringla.länk till annan webbplats

Kulturmiljöbild

Denna söktjänst hjälper till att hitta bilder på objekt man önskar. Bildmaterialet med koppling till mat, dryck och livsmedel är begränsat, men kan ändå komma väl till pass om man hittar rätt. Det går att beställa fram bilderna och även använda dessa kommersiellt, mot en kostnad.

Det finns olika sätt att söka i databasen, först och främst genom fritextsökning där man har ett eller flera ord och sökningen plockar fram alla bilder som matchar mot det sökta ordet. Det fungerar ungefär som en google-sökning. Man kan också göra en avancerad sökning där man använder sig av fler sökparametrar, till exempel fotograf. Man kan även söka på ett visst objekts namn.

Sök i Kulturmiljöbild.

Fornsök

I Riksantikvarieämbetets Fornsök kan man söka information om äldre tiders gravplatser, boplatser och arbetsplatser. Här finns uppgifter om lämningar såväl på land som under vatten. Du hittar information om runstenar, hällristningar, gruvor, torp, avrättningsplatser, skeppsvrak och mycket annat. Tidsspannet är stort – från äldsta stenålder till 1900-tal. I Fornsök finns information om över 1,7 miljoner lämningar på närmare 600 000 platser.

Fornsök finns i två nivåer; en publik, som är tillgänglig för alla – och en nivå för yrkesverksamma. Till yrkesversionen krävs inloggning.

Sök i Fornsök.länk till annan webbplats

Skribent

Håkan Jönsson, etnolog vid Lunds Universitet

Paulina Rytkönen, docent i ekonomisk historia vid Södertörns högskola

Uppdaterad 21 januari 2015