Smaka Sverige

Vad säger grossister och krögare om lokal mat på krogen?

Renpastej. Foto: Jordbruksverket

Kategori

Projekt­rapporter

Projektägare

SLU, Livsmedel­ssverigeHuvudfrågan i projektet som genomfördes av SLU var ”Hur ser förutsättningarna ut för mer lokal mat på krogen”? Syftet med projektet var att genomföra en marknadsundersökning om lokal och regional mat för att visa på rådande marknadsförutsättningar.

Frågan besvarades genom enkätundersökningar och intervjuer med konsumenter, producenter, grossister och krögare. Resultaten sammanställdes och kommunicerades med krögare och andra aktörer i livsmedelskedjan i rapportform, seminarieform och via media. Projektet inleddes med offentlig upphandling av själva marknadsundersökningen.

Ett stöd för producenter

Bilden av marknaden för lokal mat på restaurang och möjligheterna till fortsatt utveckling finns nu djupgående beskrivna i projektrapporten och i olika mindre delrapporter. De slutsatser som dras vilar på en solid grund och kommer att vara ett stöd för såväl producenter som grossister och krögare i olika framtidssatsningar.

Projektet har fått stor uppmärksamhet i media och inom branschen, och har bidragit till att både kunskapen och intresset för frågorna om lokal mat som en utvecklingskraft ökat.

Uppdaterad 15 juni 2018