Smaka Sverige

Matverk 2013

Juryn för Matverk. Foto: Jordbruksverket

Kategori

Projekt­rapporter

Projektägare

Föreningen Gastro­nomiska SamtalProjektet Matverk 2013 har haft som mål att skapa förutsättningar för att genomföra en landsomfattande produktutvecklingstävling. Målet har även varit att stärka nätverket av matlandetambassadörer och stärka det innovativa arbetet med produktutveckling på ”gräsrotsnivå”.

Metoden för genomförandet har varit att mobilisera matlandetambassadörerna och andra aktörer, så att de blir moti­verade att skapa regionala organisationer för genomförandet av Matverk 2013. Viljan fanns även att skapa en organisation som kan ta ansvar för helheten och genomföra riksfi­nalen av Matverk 2013. En organisation som även kan ta ansvar för att Mat­verk utvecklas och genomförs även kommande år. I projektets etablerades en rad olika kanaler för kommunikation av Matverk.

21 landskap deltog

22 av 25 landskap anmälde sitt intresse för att genomföra sin regionala del­tävling av Matverk 2013. Närke, Lappland och Sápmi meddelade redan i tidigt stadium att de inte hade förutsättningar att organisera tävling. Härjedalen fick lov att ställa in sin tävling då några tävlande hoppade av sitt deltagande i ett sent skeda (dvs. dagen innan genomförandet) och Norrbotten har helt enkelt inte gjord det arbete de åtog sig. Det innebar att det slutligen blev 21 landskap som genomfört deltävling. Ett bra resultat då den högt ställda mål­sättningen var att 20 landskap skulle delta.

Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du läsa hela rapporten.

Uppdaterad 15 juni 2018