Smaka Sverige

Måltidståget genom Matlandet Sverige

Att äta klimatsmart kan till exempel innebära att äta mycket bönor. Foto: Anders Wiklund/TT

Kategori

Projekt­rapporter

Projektägare

Hushållning­ssällskap­ens­ Service AB

För cirka fyra år sedan genomförde Hushållningssällskapet en förstudie som fick namnet ”Måltidståget genom Matlandet Sverige”.  Förstudien hade sin grund i att det från flera håll hördes önskemål om att samordna flera aktiviteter om mat; lokal mat, regional matkulur, klimatsmart mat, upphandlingar av livsmedel i offentlig sektor, utbildningar ”från jord till bord”, logistik, det öppna landskapet med mera. Man kan lätt påstå att det bubblade av idéer ute i landet.

En resa genom Matlandet Sverige

Under projektets genomförande tillsattes en projektgrupp med personer från landsbygds-Sverige och Mat-Sverige vilka hade till uppgift att hitta lämpligt arbetssätt för förstudien om Måltidsresan genom Matlandet Sverige. Det undersöktes om tåg eller buss var lämpligast för resan och vale blev tåg. Ett antal lämpliga orter utsågs och arbetet med aktörer i intilliggande region påbörjades.

Kommuner, matambassadörer, Leaderområden, länsstyrelser, matkreatörer, producenter, utbildare och andra lämpliga kontakter togs på fyra utvalda orter med lämplig järnvägsstation. Planerna var långt komna på flera platser.

Samarbete över över gränser

De mest positiva effekterna av förstudien är kontakten mellan landsbygdens olika aktörer. Samarbetet ”över gränserna”, universitetet, kommuner, producenter/matkreatörer anses som väldigt positivt. I ett eventuellt kommande projekt skulle detta vara en av de stora ”kunskapsfördelarna” – att gränsöverskridande förmedla kunskap.

Förstudien har bidragit till kunskap om att det är möjligt att samarbeta över gränser, att intresset för mat och kunskap är stort samt att möjligheten att samarbeta nationellt och lokalt samtidigt finns men är krävande gällande tid och resurser.

Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats kan du läsa hela rapporten.

Uppdaterad 15 juni 2018