Smaka Sverige

Kulturhistorisk forskning om mat och måltid

I boken Mat och måltid av författaren Nils-Arvid Bringéus kan du läsa om fastlagsbullens historia. Foto: Bertil Ericson/TT

Kategori

Litteratur

Utöver den renodlade forskningsöversikt som finns att ta del av finns också sammanställningar av översiktsverk och mer populära texter om regional mat och måltid. Litteraturen om svensk mat och dryck fokuserar generellt på de välbärgade delarna av böndernas mat- och måltidskultur. Arbetarklassen är sällan representerad.

Litteraturlistorna nedan innehåller framför allt större verk och fallstudier. Därutöver finns även många kortare artiklar som publicerats under åren.

Berg, G. 1932. Rökt skinka, torkade gäddor och surströmming. I: Svenska kulturbilder nr 6.

Bergström, Ulf (red.) 1992. Så åt man förr. Stockholm: Alfabeta ISBN 91-7712-344-1.

Bringéus, N-A (red)1970. Mat och Miljö. En bok om svenska kostvanor. Lund: Gleerups. (innehåller bl a artiklar om specifika livsmedel/rätter som långkål, syltemjölk och kaffe)

Bringéus, N-A 1988. Mat och måltid. Stockholm: Carlssons. (Innehåller bl a artiklar om specifika livsmedel/rätter som långkål, syltemjölk, drickablandning och drickasupa, fastlagsbullar, smörlamm, stenkakor och trivsbiten).

Campbell, Å, Nyman, Å. (red) 1976). Atlas över svensk folkkultur 2. Sägen, tro och högtidssed. Uppsala: Kungl Gustav Adolfs akademien för Svensk folkkultur.

Eidlitz, K. 1971. Föda och nödföda. Stockholm.

Erixon, S (red).1957. Atlas över svensk folkkultur 1. Materiell och social kultur. Uppsala: Kungl Gustav Adolfs akademien för Svensk folkkultur.

Falkenstam, Margit. 1968. Något till Livs. Husmor och affären under ett halvt sekel. Stockholm: ICA

Fjellström, Christina. 1990. Drömmen om det goda livet. Livskvalitet och matvanor i ett uppväxande industrisamhälle. Umeå: Umeå universitet

Gastronomisk Kalender 1960-2014. Gastronomisk kalender innehåller många artiklar om mattraditioner, rätter och livsmedel av intresse för den som arbetar med gastronomiska regioner. Artiklarna är sökbara via Gastronomiska akademiens hemsida: http://akademierna.se/gastronomiskaakademien/?id=7

Genrup, K. 1988 Mat som kultur: etnologiska kosthållsstudier. Umeå: Umeå universitet.

Hedlund, Oskar, Häggblom, Karl, Johannison, Lars Pluto, Åkermark Bo E. 2002. Fullständiga rättigheter. Stockholm: Prisma. ISBN 91 518 3842 7

Jarnhammar, Lennart. 2009. Reserverat och serverat. Historien om Sveriges Hotell & Restaurangföretagare. Stockholm: SHR/Millhouse.

Keyland, N. 1919. Svensk allmogekost. Stockholm: Teknologiska föreningen

Nordström, I. 1988. Till bords. Vardagsmoral och festprestige i det sydsvenska bondesamhället. Stockholm: Carlssons.

Olsson, A. 1958. Om allmogens kosthåll. Studier med utgångspunkt från västnordiska vanor. Lund: Institutet för västsvensk kulturforskning.

Rehnberg, M. 1967. Blå välling – sur sill. Vällingklockor och vällingklocksramsor. Stockholm: Nordiska muséet.

Salomonsson, Anders (red.) 1987. Mera än mat. Stockholm: Carlssons ISBN 91 7798 116 2

Svensson, S. 1945. Bondens år. Kalender, märkesdagar, hushållsregler, väderleksmärken. Stockholm: LT.

Svensson, Sigfrid. 1966. Introduktion till folklivsforskningen, särsk s 53-65 (Bygder, kulturområden och utbredningskartor). Stockholm: Natur och Kultur.

Söderlind, U. 2002. Smaker från förr: en arkeologisk studie i svensk 1700-tals gastronomi. Falun: Kulturdasset

Söderlind, U. 2010. Stormatstiden: mat och dryck under svenskt 1600-tal. Stockholm: Carlssons

Söderlind, U. 2005. Nobels middagar: banketter, festligheter och pristagare under 100 år. Stockholm: Carlssons.

Unsgaard., B. 1964. Mat och dryck i folkmun. Ordspråk samlade av Bi Unsgaard.

Skribent

Håkan Jönsson, etnolog vid Lunds Universitet

Paulina Rytkönen, docent i ekonomisk historia vid Södertörns högskola

Uppdaterad 21 januari 2015