Smaka Sverige

Kött, vilt och chark

Kött, vilt och chark. Foto:

Kategori


En stor del av den förindustriella litteraturen handlar om beredning av livsmedel. Till exempel rökning av kött. Det finns gott om litteratur i arkiv och på museer som handlar om äldre produktionsmetoder i hemmet, men även vetenskapliga texter där man kan följa livsmedelsindustrins framsteg genom tiden.

Kunskap om gamla svenska produktionsmetoder kan vara relevant för dagens matproducenter, och bidra till en ökad förståelse för varför dagens produkter ser ut och smakar som de gör.

För att lära sig mer om kött, vilt, chark och dess historia kan man vända sig till de olika källor som listas nedan.

Arnstberg Karl-Olov och Björklund Anders. 1983. Korvboken Hjälpreda och kulturhistoria, Malmö: Carlsson & Jönsson Bokförlag AB.

Arnstberg Karl-Olov och Björklund Anders. 2011. Korvboken: hjälpreda och kulturhistoria, Stockholm, Carlsson.

Arstrand, Ture. 1977. Charkuteristen, Utförlig handbok om charkuterinäringen, Stockholm: AB Nordiska Bokförlaget Erdheim & Co.

Einarsson, M., Francke, H. och Lindström G. 2012. Expedition mathantverk: från stoppad korv till nergrävd tupp. Stockholm: Natur & Kultur.

Eriksson Henrik. 2010. Älska lokalt: en smakfull historia från Dalarna. Mora: Siljans chark.

Fischerström, Johan, 1779. Afhandling om swin-kreaturens rätta och fördelaktigaste skötsel; jämte bifogade underrättelser, huru de kunna födas och gödas, äfwen utom säd och drank; huru deras fläsk och skinkor böra handteras, samt all behörig förmån winnas af desze så nyttige som afwelsame djur. =Anon=. Stockholm, tryckt hos Wennberg och Compagnie.

Forsberg Dea. 1913. 68 sätt att tillaga vilt. Stockholm: Bonnier.

Forss Tommy och Lindblå Maud. 1993. Falukorv: mat och historia, Falun: Kronwall information.

Frisk Carl. 1940. Handbok för charkuterister, Stockholm: Nord. Bokförl. Erdheim & Co.

Hagdahl, Ch. E. 1879. Kokkonsten som vetenskap och konst. (Förlag saknas)

Hovberg, Eva (Red). 1992. Köttfärs och korvrätter, Malmö: Richter.

Hofberg, Caroline. 2001. Gott om korv, Stockholm: Natur och kultur/LT.

Huldt, Märit. 1960. Om alla möjliga korfvar/Märit Huldt (Hiram)Gastronomisk kalender. - Stockholm : Prisma

Okänd. 1937. Husmoderns sättbok. D. 2. 1937: Stockholm: Åhlen & Åkerlund.

Lagerberg, Karl – Erik. 1967. Arbetet i köttboden, Stockholm: Lärlingsrådet för hotell och restauranger.

Lindvall, Johanna. 2010. En riktigt god historia om korv. Strömnäsbruk: Lindvalls chark.

Muchardt, Elin. 1933. 131 olika sätt att bereda höns, vilt och fjäderfä. Stockholm: Bonnier.

Mörck-Fogelberg, Inga. 1971. Viltmiddag: tjugofem menyer med recept. Stockholm: Nordstedt.

Nordfelt, Sam. 1948. Kvalitetsproduktion av fläsk. Inverkan på slaktprodukternas kvalitet hos svin genom 1. stark eller svag utfodring, 2. utfodring med olika slag av fodermedel, 3. lagring och olika behandling efter slakten/ Under medverkan av Endel Toiger, Barbro Carli och Erik Priks. Uppsala, Serie: Meddelande/ Husdjursförsöksanstalten, Lantbrukshögskolan.

Norling, Bengt. 2003. Korvfabriken som blev Fatburen. Enskede: Industrikultur.

Nylander, Margaretha. 1859. Handbok wid den nu brukliga finare matlagningen, med allt hwad dertill hörer/ af Margaretha Nylander: elfte upplagan; jemte ett tillägg, innehållande några och sextio utsökta rätter af Gustafwa (Elisabeth Lagerström), som de sednare tjugo åren anrättat ett af de läckraste bord i hufwudstaden, Stockholm.

Ragnar, Martin. 2013. Gastronomi med linderödssvin, Lund: Föreningen Landtsvinet.

Sveriges fjäderfäavelsförening. 1934. Populära kötträtter av tamfågel: en gammal god sed: En höna i grytan till varje söndagsmiddag, Stockholm: Sveriges fjäderfäavelsförening.

Sveriges kaninavelsföreningars riksförbund.194?.Beskrivning å kötträtter tillagade av kaninkött, Stockholm: Sveriges kaninavelsföreningars riksförbund.

Rex Konserverings AB. 1914. Recept och anvisning för konservering av frukt, kompott, grönsaker, saft, lize, kötträtter och kokt kött. Serie: Rex. Recept och anvisning. Hushållskonserver, fruktsafter, geléer & marmelader, Helsingborg.

Silfverhjelm, Märta. 1913. Om konservering av kött och vilt. Stockholm: Wahlström & Widstrand.

Svenska kocklandslaget och Froman Ingmarie. 2003. Svinaktigt gott: grisen i mat, kult och kultur, Stockholm: Natur och kultur/LT.

Wästberg, Agnes. 1908. Fläsk och sill i smakliga och billiga rätter: en anvisning för Sveriges sparsamma husmödrar, Stockholm: Stockholms Bokindustri AB.

Åkerman, Jan. 1969. Jägaren och bytet efter skottet, Stockholm: Natur och kultur, 1969

Skribent

Håkan Jönsson, etnolog vid Lunds Universitet

Paulina Rytkönen, docent i ekonomisk historia vid Södertörns högskola

Uppdaterad 21 januari 2015