Smaka Sverige

Bruna Bönan som presidia­produkt för Slow food

Öländsk bönsallad på bruna bönor. Foto: Föreningen för bruna bönor på Öland

Kategori

Projekt­rapporter

Projektägare

Föreningen för bruna bönor

Odlingen av bruna bönor är unik för Öland, men har trots detta gått ned kraftigt de senaste åren. Nu omfattar den ca 500 hektar totalt och trenden är vikande. I övriga Europa finns viss odling i Nederländerna och i övriga världen i Kanada.

Begränsade satsningar har under åren gjorts för att produktutveckla bönorna till exempel genom kylda salladsbönor, färdiga bönröror och dylikt. I detta arbete har bland annat näringslivet på Öland, Länsstyrelsen i Kalmar län och Sveriges lantbruksuniversitet varit aktiva.

Under 2007 togs ett samlat öländskt initiativ för att tydliggöra den bruna bönans mervärde både regionalt och gentemot Sverige/Europa. Med hjälp av ett antal finansiärer kunde en ansökan skickas in till Livsmedelsverket om så kallad ”Skyddad Geografisk Beteckning (SGB) för bruna bönor från Öland.

Ökat intresse för bönan

Den internationella organisationen Slow Food bedömdes samtidigt som en så skyddsvärd smak och av så stort kulturellt värde att den kan bli ett ”Presidieprojekt”. Därför var ett av projektet mål att få den öländska bruna bönan upptagen på Slow Foods lista över predidieprodukter och därigenom öka intresset för bruna bönor. I botten av detta låg viljan att säkra odlingen av den svenska bruna bönan.

Projektet flöt på bra och lanseringen av bönan hölls på en presskonferens på Öland. Den fick ett stort genomslag i lokalpressen, även lokal TV 4 hade ett inslag om bruna bönan.

Under samma period som bönan uppmärksammades pågick arbete produktutveckling- det togs bland annat fram färdigkokta bönor på konservburk av en lokal konservfabrik, Borgens i Borgholm.

Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats kan du läsa hela rapporten.

Uppdaterad 15 juni 2018