Smaka Sverige

Skolkock möter bonde

Att kockar och bönder lär av varandra kan på sikt öka andelen regional mat i skolan. Foto: Christine Olsson/TT

Kategori

Projekt­rapporter

Projektägare

LRF (Skol­matens vänner)

Mer än hälften av maten som äts i Sverige idag är importerad och i skolrestaurangerna är andelen ofta ännu högre. Av de kommuner som lyckats öka andelen upphandlad lokalproducerad mat pekar flera ut dialogen mellan matansvariga och matproducenter som en framgångsfaktor. Förutom att öka andelen svenska råvaror vill även de svenska kostcheferna att mer mat ska vara lagad från grunden.

Syftet med projekt “Skolkock möter bonde” är att sammanföra skolkockar och bönder/odlare så att bägge parter kan lära av varandra, skolkockarna om råvarorna och bönderna/odlarna om hur man tänker i skolköken. Det kan på sikt öka andelen regional mat i skolan.

Projektet tagit fram en modell för hur bönder kan tillmötesgå de skolkök som vill höja kunskaperna om primärproduktion, samt förmedla kunskaperna till matgästerna. Under projektets andra fas, pilotfasen, har modellen tillämpats och utvärderats.

Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats kan du läsa hela rapporten.

Uppdaterad 15 juni 2018