Smaka Sverige

Ökad kunskap om saltreduktion

Att äta mindre salt kan bidra till att sänka ett högt blodtryck. Foto: Erik Mårtensson/TT

Kategori

Projekt­rapporter

Projektägare

SIK - Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB

Salt har många olika funktioner i den mat vi äter. Det har också olika funktioner i olika typer av livsmedel. Till de allra viktigaste funktionerna hör smakgivare, konserverande effekt samt inverkan på konsistens och textur. Många av de livsmedel som finns på marknaden idag får sina unika egenskaper på grund av, eller tack vare, de olika funktioner som saltet har. Men enligt ett referat lider 1 av 4 svenskar över 20 år, dvs. 1,8 miljoner människor, av högt blodtryck och att en sänkning av saltintaget skulle förbättra situationen.

Syftet med det här projektet är att ge svenska livsmedels- och storhushållföretag och även handeln, en ökad kompetens när det gäller att kunna minska saltinnehållet. Härmed vill projektet bidra till en förbättrad folkhälsa. Allt detta behövs eftersom det genomsnittliga saltintaget, eller mera specifikt natriumintaget, är i det närmaste dubbelt så högt som nu gällande rekommendationer. Detta gäller i såväl Sverige som de flesta andra industriländer. Ett högt natriumintag är en starkt bidragande orsak till högt blodtryck och därmed till en rad följdsjukdomar, exempelvis stroke, med i många fall en för tidig död som följd. Även flera andra sjukdomar anses vara relaterade till ett allt för högt saltintag. Ur folkhälsosynpunkt är det därför mycket önskvärt med en minskning av saltintaget.

Projektet har resulterat i en egen webbsida respektive en broschyr för informationsspridning. Dessutom genomfördes ett saltsymposium som fick ett stort genomslag i media med rapportering i såväl Sveriges Radio som TV4 vilket bidrog till att aktualisera om det allt för höga intaget av salt och behovet att vidta åtgärdet.

Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats kan du läsa hela rapporten.

Uppdaterad 15 juni 2018