Smaka Sverige

Minska över­produktionen i storköket

Ett minskat avfall leder till lägre miljöpåverkan. Foto: Jordbruksverket

Kategori

Projekt­rapporter

Projektägare

SIK


Detta projekt syftar till att uppnå bestående förbättringar inom skolmatssektorns resursutnyttjande genom att utveckla och införa nya arbetssätt. Målet är att de deltagande skolorna/organisationerna skall uppnå ökat resursutnyttjande från inköp till avfall, genom att sätta av tid för att vinna tid och ta vara på personalens och elevernas engagemang samt visa hur var och en själv kan bidra till minskad överproduktion och minskat avfall. Det hela leder till lägre inköpsvolymer, miljöpåverkan samt en lägre energiåtgång, framförallt i primärproduktionen.

Projektet bestod av gemensamma möten, workshops, observationer, sammanställning av erfarenheter från andra studier och från projektet samt en stor del eget arbete för de deltagande skolorna och då främst för skolmatsalspersonalen.

Sammanställning av erfarenheter och andra pågående satsningar inom storkök med anknytning till överproduktion och svinn presenterades vid en gemensam workshop i maj 2012 där 22 personer deltog och representerade 15 aktörer. Där fick också alla deltagarna resonera kring hur det ska vara när det är som bäst och vilka kunskapsluckor som finns.

Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats kan du läsa hela rapporten.

Uppdaterad 15 juni 2018