Smaka Sverige

Miljösmart - klimatsmart och god mat

Kan fänkål och andra grönsaker konkurrera med kötträtter? Foto: Jordbruksverket

Kategori

Projekt­rapporter

Projektägare

föreningen Miljöresurs Linné

Olika maträtter, råvaror och ingredienser har helt olika miljöpåverkan. Man kan alltså minska sin klimatpåverkan genom väl genomtänkta val vid livsmedelsinköp. SMART – koncept är välkänt och är grundplattform i alla Linnés utbildningar och projekt. Här följer ett antal punkter som Miljöresurs Linné ständigt uppmärksammar:

  • Eko mat – miljösmart och lite klimatsmart
  • Långa transporter ger oftast större utsläpp – mer närproducerat
  • Köttval – ett klimatval där val och kött och mängden kött har stor betydelse
  • Mera vegetariska rätter – goda attraktiva rätter som kan konkurrera med kötträtter
  • Växthusgrönsaker, ingen vintermat – ät årstidsanpassat
  • Matavfall belastar miljön – minska svinnet
  • Klimatsmart mat – kostar mindre

Projektets syfte är att skapa intresse för att förbereda beslut om en miljösmart profil och att verkställa dessa beslut, dessutom att lägga fokus på smak samt skapa dialog mellan personal inom offentlig sektor och producenter.

Projektets mål är att lyfta Sverige som Matland genom i första hand offentliga sektorn men även i viss mån primärproduktion och livsmedelsförädling. Detta ska ske genom olika projekter, medvetenhet och kunskap om miljösmart och god mat. Därtill kommer olika grupper att mötas/samverkan såsom ex primärproducenter och personal från offentliga sektorn samt primärproducenter, forskare och elever, föräldrar och personal.

Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats kan du läsa hela rapporten.

Uppdaterad 15 juni 2018