Smaka Sverige

Mat som samman­hållande tema i undervis­ningen

Fräsch salladsbuffé. Foto: Miriam Preis

Kategori

Projekt­rapporter

Projektägare

KRAV ekonomisk förening

Mat är vår viktigaste livsförutsättning och vårt största basbehov. Maten med dess påverkan på hälsa och miljö har ofta en undanskymd roll i skolvärlden. Maten skulle kunna vara en energiinjektion både i matsalen och i undervisningen. Genom att erbjuda god, nyttig och varierad mat baserad på ekologiska råvaror kan eleverna få ett bättre näringsintag och därmed bättre tillgodogöra sig undervisningen.

Maten engagerar de flesta av oss på ett eller annat sätt och det gör att den kan användas som ett pedagogiskt verktyg. Det är möjligt att genom pedagogiska insatser återknyta det mesta av undervisningen till mat, matproduktion, matdistribution, hållbart samhälle, hälsa, djurvälfärd, matkultur och slutligen måltiden. Maten kommer då på ett naturligt sätt in i de flesta skolämnena i grundskolan. På ett stimulerande och engagerande sätt kan man därmed öka kunskapen om alla värden som maten har: smak, lukt, synintryck, hälsa, kvalitet, matlagning och sociala mötespunkter.

Projektet syftar till att ge skolelever en rättvis inlärningssituation och samtidigt bidra till en hållbar utveckling genom ökade kunskaper om matens betydelse för en bra matkultur. Med bra matkultur menar vi

  • hälsa och välbefinnande, prestationsförmåga samt social samvaro
  • sambanden mellan mat (matproduktion, konsumtion och ätvanor) och hållbar utveckling (miljö, klimat, resurshushållning, djurvälfärd).

För att nå detta mål innehåller projektet flera arbetsområden

  • Skolmaten: Tillgång till god och näringsriktig skolmat som är lokalt tillagad på ekologiska råvaror
  • Ätmiljön: Bra och lugn miljö vid skolluncherna och möjlighet till mellanmål när så behövs
  • Integrerad pedagogik: Ge maten utrymme i undervisningen för att ge elever insikt i sambanden mellan matproduktion - matvanor och miljön – resursanvändning)

Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats kan du läsa hela rapporten.

Uppdaterad 15 juni 2018