Smaka Sverige

Hållbart fiske - från båt till bord

Projektet Hållbart Fiske ska stärka och utveckla det kustnära fisket. Foto: Jordbruksverket.

Kategori

Projekt­rapporter

Projektägare

SEA-U Ekonomisk Förening

Projektet ”Hållbart fiske – från båt till bord” har lagt grunden till och tagit fram ramarna för en helt ny modell för Sverige för lokal försäljning av färsk fisk, direkt från yrkesfiskaren till konsument - Community Supported Fishery (CSF).

Syftet är att stärka och utveckla det kustnära fisket, både i Öresund och i resten av Sverige. Projektet vill även bidra till att öka värdet på fångsten för den enskilde yrkesfiskaren genom att kapa mellanled i distributionen. Konsumenten köper en andel av yrkesfiskarens fångst och hämtar därefter regelbundet färsk fisk – direkt från båt till bord. Modellen bidrar även till minskade transporter, skapar en tätare kontakt mellan producent och konsument samt ger konsumenten tillgång till en färsk råvara av högsta kvalitet.

Projektledaren Anne Sämblad menar att den svenska fiskresursen bidrar positivt till folkhälsan genom sin nyttighet och näringssammansättning, därför behöver Sverige satsa på ”Hållbart fiske – från båt till bord”.

Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats kan du läsa hela rapporten.

Uppdaterad 15 juni 2018