Smaka Sverige

Fokus Matglädje

Det är viktigt att använda mat som en gemensam utgångspunkt i skolan. Foto: Fokus Matglädje

Kategori

Projekt­rapporter

Projektägare

Hushålln­ings­sällskapens Förbund

Maten och dess betydelse för vår hälsa har diskuterats livligt i samhället under lång tid. Viktökning i befolkningen bland både vuxna och barn samt diskussioner kring tillsatter, djurskydd och matallergier är återkommande teman i massmedia. Vi äter fel, för mycket och för sällan tillsammans. Enligt Livsmedelsverkets matvaneundersökning har matvanorna i Sverige blivit bättre, men fortfarande är de inte tillräckligt bra ur ett folkhälsoperspektiv. Svenskarna äter mer av den hälsosamma maten, men många, särskilt unga, äter alldeles för lite grönsaker, frukt och fullkorn och för mycket fet och sockerrik mat, saft och läsk.

I projektet Fokus Matglädje har Hushållningssällskapens matkonsulter arbetat med att öka matkvaliteten i de offentliga köken i framför allt kommuner och stadsdelar. Syftet var att involvera skolmåltiderna som en del i skolans pedagogiska verksamhet, att tillsammans med skolans pedagoger arbeta med måltiden i centrum.

Projektet bygger på att använda maten och måltiderna som en gemensam utgångspunkt tillsammans med skolmåltidsverksamheten och primärproducenter för att förbättra elevernas kunskaper om våra livsmedel och dess ursprung samt stimulera eleverna till att bli medvetna konsumenter.

Under projektet Fokus Matglädje har genomförts:

  • informations- och introduktionsmöten på 24 skolor
  • utbildningar/workshops
  • hemsidan www.fokusmatgladje.nulänk till annan webbplats
  • produktion av informations- och inspirationsbroschyr om projektet
  • 3 nationella nyhetsbrev om projektet har skickats till kostchefer/kostansvariga/rektorer/folkhälsoplanerare/politiker

Projektet inlett till en väg att förbättra förståelsen för teoretisk kunskap, som utgör huvuddelen av det skolan lär ut, inom en mängd skolämnen är egna erfarenheter och praktisk förankring i verkliga sammanhang.

Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats kan du läsa hela rapporten.

Uppdaterad 15 juni 2018