Smaka Sverige

Den offentliga maten i Matlandet Sverige

Syftet med Den offentliga maten var att löpande tillhandahålla relevant och aktuell information. Foto: Miriam Preis

Kategori

Projekt­rapporter

Projektägare

Miljöstyr­ningsrådet

Den offentliga maten är en viktig del av visionen ”Sverige – det nya matlandet” då 3 miljoner måltider serveras varje dag i offentlig verksamhet. För att den offentliga upphandlingen ska fungera väl och leda till bra affärer för både köpare och säljare måste upphandlingen fungera tillfredställande, och för detta behövs olika strategiska ställningstaganden från en upphandlande myndighet.

Syftet med projektet har varit att löpande och öppet tillhandahålla relevant och aktuell information med anknytning till offentlig upphandling för alla de målgrupper som på olika sätt kommer i kontakt med den offentliga maten.

Målgruppsanpassad information finns fritt tillgänglig på projektets hemsidalänk till annan webbplats. Informationen riktas till en bred målgrupp inkluderande politiker och beslutsfattare, upphandlare, beställare såsom ”medarbetarna i köken” men också till grossister, leverantörer och producenter/bönder. Därtill har hemsidan uppdateras med fördjupad information om miljöpåverkan, aktuella rapporter och ämnesgrupperade goda råd samt intervjuer med producenter, livsmedelsföretag offentliga personer verksamma inom det offentliga livsmedelsområdet.

Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats kan du läsa hela rapporten.

Uppdaterad 15 juni 2018