Smaka Sverige

Den goda skolmaten

Barn är framtidens konsumenter. Därför är det viktigt att grunda goda matvanor hos både barn och flräldrar. Foto: Miriam Preis

Kategori

Projekt­rapporter

Projektägare

Natur­skydd­sföreningen

En stor del av vår livsmedelskonsumtion sker i landets skolor, och barnen är också framtidens konsumenter. Därför är det särskilt viktigt både att grunda goda matvanor och att skapa medvetenhet hos barn och föräldrar om sambandet mellan mat och miljö. Syftet med projektet var att öka medvetenhet hos barn, föräldrar och personal om matens betydelse för ett hållbart samhälle, att öka kunskapen om hur mat produceras och om vilka möjligheter en kommun har att upphandla ekologiska och närproducerade livsmedel.

Under september – november 2011 hölls inspirationsmöten på tema ”Skolmat som gör gott!” på 20 orter i landet. Mötena arrangerades av Naturskyddsföreningens lokala kretsar. Genom projektet kunde Naturskyddsföreningens Mat- och Jordbruksnätverk erbjuda kretsarna ett färdigt koncept med professionella föreläsare, program och informationsmaterial i forma av affischer och flygblad. De lokala arrangörerna bjöd in allmänheten och ansvariga i kommunen. Projektet anlitade tre olika företag som arbetar för ekologisk och närproducerad mat i offentlig sektor som höll föreläsningarna.

Genom projektet nådde Naturskyddsföreningen sammanlagt 325 personer. I många av kommunerna har ansvariga politiker eller personal som deltog på mötet åtagit sig att arbeta vidare med frågan. På två av orterna kombinerades föreläsningen med en temadag i skolan. Inspirationsmötena uppmärksammades också i lokal media på minst sex av orterna.

Syftet var att öka medvetenhet hos barn, föräldrar och personal om matens betydelse för ett hållbart samhälle, att öka kunskapen om hur mat produceras och om vilka möjligheter en kommun har att upphandla ekologiska och närproducerade livsmedel. Genom ökad kunskap ville Naturskyddsföreningen påverka kommunerna till att öka andelen ekologiska och närproducerade råvaror i skolmaten.

Målgruppen var föräldrar och andra engagerade kommuninnevånare, personal i skolorna, kost- och upphandlingsansvariga i kommunen och kommunalpolitiker. Tanken är att dessa träffar med föreläsningar ska bli början till ett fortsatt arbete bland föräldrar i samarbete med ansvariga i kommunerna.

Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats kan du läsa hela rapporten.

Uppdaterad 15 juni 2018